Dla akcjonariuszy

Dla akcjonariuszy

Neuro Device Group S.A. 

04-501 Warszawa
ul. Płowiecka 1

NIP: 5222906005
REGON: 141654229

KRS: 0000606941
Sąd Rejonowy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 140 000,00 zł wpłacony w całości

Statut

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem Neuro Device Group S.A. z siedzibą w Warszawie 04-501 przy ul. Płowieckiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000606941, posiadającą nr NIP 5222906005, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywam Państwa jako akcjonariuszy Neuro Device Group S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020 r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów informuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez dom maklerski Q Securities S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem Neuro Device Group S.A. z siedzibą w Warszawie 04-501 przy ul. Płowieckiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000606941, posiadającą nr NIP 5222906005, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywam Państwa jako akcjonariuszy Neuro Device Group S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020 r. W przypadku woli osobistego składania dokumentów informuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez dom maklerski Q Securities S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem Neuro Device Group S.A. z siedzibą w Warszawie 04-501 przy ul. Płowieckiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000606941, posiadającą nr NIP 5222906005, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywam Państwa jako akcjonariuszy Neuro Device Group S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020 r. W przypadku woli osobistego składania dokumentów informuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez dom maklerski Q Securities S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem Neuro Device Group S.A. z siedzibą w Warszawie 04-501 przy ul. Płowieckiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000606941, posiadającą nr NIP 5222906005, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywam Państwa jako akcjonariuszy Neuro Device Group S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020 r. W przypadku woli osobistego składania dokumentów informuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez dom maklerski Q Securities S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.