Projekty R&D / Eyevid

Eyevid

Celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi do badania infrastruktury drogowej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Umożliwi to kompleksową ocenę bezpieczeństwa wynikającego z widoczności lub braku widoczności elementów kluczowych dla bezpiecznego poruszania się pojazdów po drogach. Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i biometrycznych, w tym przede wszystkim techniki okulograficznej i symulatorów jazdy.

 

O problemie

W ramach badań pilotażowych przeprowadziliśmy testy, które potwierdziły, że obiekty takie jak reklamy przydrożne skutecznie odwracają uwagę kierowców wpływając na bezpieczeństwo jazdy. Badani, przez minimum pół sekundy, zauważyli tylko 20% mijanych znaków drogowych. O wiele więcej uwagi poświęcali billboardom – dostrzeżono ich 38% ze wszystkich znajdujących się na testowym odcinku. Najbardziej jednak rozpraszające okazały się reklamy i szyldy świetlne – zauważono ich aż 66%. To wynik ponad trzykrotnie „lepszy” niż dla znaków drogowych!

Rozwiązania i technologia

W ramach projektu powstanie zestaw narzędzi służących do badania infrastruktury i otoczenia drogi. Zestaw ten, oparty o  nowoczesne technologie inżynieryjne i informatyczne, usystematyzuje wykonywanie audytów BRD i umożliwi automatyzację procesów opracowania danych pozyskanych w badaniach szczegółowych. Powstałe narzędzia inżynieryjne i metodyka ich wykorzystania umożliwią opis i ewaluację inżynieryjnych rozwiązań komunikacyjnych, zobiektywizują otrzymywane wyniki i znacząco ograniczą czynnik błędu ludzkiego w dziedzinie badań bezpieczeństwa. 

Trakcja i rynek

Projekt prowadzony jest z myślą o konkretnych odbiorcach: inwestorach sieci drogowych, audytorach, jednostkach samorządowych. Jest realizowany przy ścisłej współpracy z tymi podmiotami, dzięki czemu efekty będą odpowiadały na realne potrzeby. Urządzenia wraz z odpowiednią metodologią ich zastosowania będą stanowiły innowacyjny zestaw produktów na rynku Unii Europejskiej, gdzie obecnie stosuje się jedynie oceny eksperckie.

Projekt realizowany w ramach konsorcjum: