Projekty R&D / MentorEye

MentorEye

Celem projektu jest opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej na potrzeby leczenia nowotworów.

O problemie

Projekt zakłada opracowanie nowego systemu nawigacji chirurgicznej do śródoperacyjnej precyzyjnej identyfikacji zmiany nowotworowej i jej radykalnej resekcji. Osiągnięcie tych celów podzielono na trzy główne części 1. Rozwój nowej technologii, 2. Próby przedkliniczne in-vitro i in-vivo, 3. Próby kliniczne: rozwój innowacyjnej metody chirurgicznego leczenia onkologicznego.

Rozwiązanie i technologia

Projekt skupia się głównie na rozwoju i przygotowaniu do wdrożenia innowacyjnego systemu nawigacji chirurgicznej z użyciem molekularnych mechanizmów mających na celu śródoperacyjne wykrycie guza przez konkretne rekombinowane wektory wirusowe, aby oznakować go w trybie fluoroskopowym, a zatem stworzyć warunki do całkowitego usunięcia zmiany z zachowaniem krytycznych funkcji organów takich jak wzrok i słuch. Ostateczny oczekiwany wynik projektu to rozwój innowacyjnej, dostosowanej do pacjenta i zautomatyzowanej chirurgii onkologicznej.

Trakcja i rynek

Nowotwór złośliwy jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce i przyczyną 17% przypadków niepełnosprawności. Według zestawienia GLOBOCAN 2008 w 2008 roku ilość przypadków onkologicznych na świecie szacowano na 12.7 milionów, co doprowadziło do 7.6 milionów przypadków zgonu. Leczenie operacyjne nadal pozostaje główną metodą terapii onkologicznej, a ogólny wskaźnik przeżycia zależy od odpowiedniej i precyzyjnej resekcji guza z zachowaniem odpowiedniego marginesu nienaruszonych makroskopowo tkanek otaczających. Obecne metody oceny marginesu chirurgicznego są oparte o śródoperacyjne badanie histopatologiczne i doświadczenie chirurga.

Projekt jest dofinansowany w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – Strategmed

Wartość całkowita projektu: 25 906 108,00 PLN
Wartość całkowitego dofinansowania: 24 608 695,00 PLN
Wartość dofinansowania dla Neuro Device Group S.A.: 1 120 268,00 PLN