Projekty R&D / Neuro Device Voic

Neuro Device Voic

Ideą projektu jest opracowanie pierwszego na świecie systemu do efektywnej rehabilitacji zaburzeń mowy (afazji). Zgodnie z dostępnymi danymi, takiej terapii potrzebuje aż 1 na 250 osób na świecie. Urządzenie będzie można zastosować nie tylko w terapii profesjonalnej, ale i w domowej. Będzie gwarantować  zarówno przyspieszenie rehabilitacji, jak również znaczną poprawę jej efektów, umożliwiając pacjentom powrót do normalnego życia.

O problemie

Afazja oznacza utratę możliwości komunikowania się. Dotknięty tym problemem pacjent zmuszony jest wycofać się z życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.

Afazja powoduje potworne odosobnienie. Pacjent, który nie może komunikować się z otoczeniem, ale jego możliwości intelektualne pozostają takie same, jest pozostawiony sam na sam ze swoimi myślami. Według badań ma to gorszy wpływ na jakość życia niż choroby onkologiczne i choroba Alzheimera.

Brak możliwości komunikacji sprawia, że niemożliwy jest powrót do pracy lub branie udziału w normalnym życiu rodzinnym. Wyklucza sprawnych w każdym innym aspekcie młodych ludzi z życia społecznego i zawodowego. Generuje ogromne koszty dla publicznej opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Nie ma innych satysfakcjonujących rozwiązań tego problemu. Standardowa terapia to czterdziestopięciominutowa sesja z logopedą, co jest kroplą w morzu potrzeb, jeśli chodzi o potrzebny czas. Publiczna opieka zdrowotna na całym świecie cierpi na brak logopedów. Jednak nawet jeśli osoba może pozwolić sobie na prywatne leczenie, nadal jest ono powolne i niezbyt skuteczne, albo w ogóle nie przynosi efektów.

Rozwiązanie i technologia

Zaprojektowane przez nas urządzenie zmienia jakość leczenia, wzmacniając i przyspieszając jej rezultaty. Jest również wielkim postępem w zakresie dostępności i przystępności cenowej, ponieważ znacznie obniża koszty leczenia. Urządzenie zaprojektowane z myślą o łatwym użytkowaniu umożliwia stosowanie go przez profesjonalistów oraz w warunkach domowych.

Nasze urządzenie działa na zasadzie neuromodulacji i elektrycznej stymulacji mózgu. Niezależnie pacjent  wykonuje ćwiczenia, pracując na specjalnym oprogramowaniu, podczas gdy urządzenie zmienia aktywność neuronów w stymulowanej części mózgu. Dzięki temu chore obszary mózgu szybciej się regenerują, a pacjent szybciej zdrowieje. Nasze urządzenie nie tylko zwiększa efektywność rehabilitacji. Może być używane zarówno w instytucjach medycznych jak i w domu, dzięki czemu leczenie staje się łatwiej dostępne i tańsze.

  1. Opcja 1 – logopeda w centrum neurorehabilitacji

    Pacjent zapisuje się na leczenie i zostaje podłączony do stymulatora. Logopeda programuje stymulator w zależności od stanu pacjenta. Kiedy sesja stymulacji kończy się, pacjent rozpoczyna zajęcia logopedyczne.

  2. Opcja 2 – pacjent

    Urządzenie jest przystosowane do indywidualnego użytkowania – ustawienia są zaprogramowane z wyprzedzeniem, więc nie ma potrzeby ich dostosowywania. Urządzenie należy jedynie włożyć na głowę i włączyć. Pacjent jest motywowany do codziennych ćwiczeń, co skraca czas zdrowienia.

Trakcja i rynek

Każdego roku dotyka około pięć milionów ludzi na świecie. Około jedna czwarta z nich ma mniej niż czterdzieści lat. Taka ilość pacjentów ma ogromny wpływ na systemy ochrony zdrowia i społeczeństwa. Obecnie oferowane leczenie jest długie, kosztowne i często nieskuteczne.

W samych Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z naszego produktu skorzysta rocznie blisko około pół miliona pacjentów, którzy pilnie potrzebują skutecznego leczenia. Na światowym rynku ma on potencjał pomóc milionom ludzi rocznie i zmniejszyć ogromne koszty ponoszone przez opiekę zdrowotną.

Na podstawie wyników badań naukowych szacuje się, że stymulacja mózgu zastosowana w urządzeniu może sprawić, że wskaźnik powodzenia terapii znacząco wzrośnie. Dzięki zwiększonej skuteczności leczenia ośrodki medyczne będą mogły obsłużyć nawet trzy razy więcej pacjentów w tym samym czasie, co zaowocuje ogromnymi oszczędnościami w zakresie wydatków na personel medyczny. Ponadto tańsze leczenie i zwiększony wskaźnik powodzenia leczenia pacjentów znajdą bezpośrednie odzwierciedlenie w zmniejszonych wydatkach na służbę zdrowia oraz mniejszej ilości rent przyznawanych ludziom chorującym na afazję (w Unii Europejskiej będzie można zaoszczędzić nawet trzy miliardy euro rocznie).

System jest obecnie w fazie testów. Jego zakup nie jest jeszcze możliwy.

Materiały do pobrania

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 836187.