Projekty R&D / SENSEAS

SENSEAS

EU

Ideą projektu jest opracowanie i weryfikacja systemu wykorzystującego najnowsze technologie, który umożliwi obiektywną ocenę przy diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jest to pierwszy na świecie system wykorzystujący jednocześnie techniki multimedialne oraz pomiary psychofizjologiczne ( eye tracking, EDA/GSR), które pomagają w diagnozie małych dzieci, dając im szansę na normalne życie w przyszłości.

O problemie

Wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu jest dużym wyzwaniem. Nawiązenie relacji z bardzo małym dzieckiem, u którego problemy komunikacyjne mogą wynikać z różnych powodów, jest trudne, co może prowadzić do błędnej diagnozy.

Natomiast podgląd oraz analiza sposobu, w jaki dziecko zapoznaje się z treścią przekazywaną za pomocą specjalnie przygotowanej zabawy na ekranie monitora, może pomóc w obiektywizacji oceny jego sposobu przetwarzania informacji. Pomiar zmiany zaangażowania emocjonalnego pomaga zrozumieć narastający stres lub radość, które nie zostaną wyrażone mimiką twarzy czy komunikatem słownym.

Dodatkowe wykorzystanie stymulacji rozszerza możliwości terapeutyczne w zakresie czasu trwania i osiąganych rezultatów.

Rozwiązanie i technologia

Głównym zadaniem projektu jest stworzenie i ewaluacja systemu SENSEAS.

SENSEAS wykorzystuje 3 technologie powszechnie stosowane wśród badaczy naukowych, które jednak dotychczas nie znalazły swojego miejsca w praktycznym codziennym zastosowaniu.

  1. Eye tracking jest bardzo precyzyjną i wymierną metodą, która pozwala zbadać, w jaki sposób dziecko patrzy na przedstawiane bodźce – filmy i bajki opracowane specjalnie na potrzeby projektu. Dzięki prostym zabawom wykorzystującym interakcje wzrokowe, można nieinwazyjnie zmierzyć  zachowanie i uwagę wzrokową dziecka. Także obiektywnie – liczbowo, co daje możliwość porównywania wyników np. dla danego dziecka w czasie

  2. Galvanic Skin Response (Reakcja skórno-galwaniczna, GSR) czy Electrodermal Activity (reakcja elektrodermalna, EDA) mierzone przy użyciu urządzenia przypominającego klocek domino, pozwalają wykryć i zarejestrować zmianę zaangażowania emocjonalnego. Umożliwia to głębsze zrozumienie dziecka oraz elementów, które wywołują w nim negatywne napięcie, już w fazie narastania niepokoju, który nie musi być widoczny na zewnątrz. Pozytywne reakcje mogą zostać wykryte i wykorzystane do budowania przyjaznej atmosfery i komfortowych warunków terapii.

  3. Stymulacja mózgu może być przyrównana do rozgrzewki przed ćwiczeniami fizycznymi. Pobudzenie mózgu w odpowiednio przygotowany i przeprowadzony sposób, zwiększa jego plastyczność i możliwość tworzenia nowych ścieżek i połączeń neuronalnych.

Projekt realizowany wspólnie z Fundacją SYNAPSIS oraz firmą Media Bridge.

 

Projekt RPMA.01.02.00-14-6239/16 „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” jest realizowany w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020