fMRI

Czym jest fMRI?

Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) to badanie opierające się na zjawisku BOLD (blood oxygen level dependent contrast),  czyli rejestracji stosunku krwi utlenowanej do krwi o małym utlenowaniu, w całym mózgowiu. Jest uznawany za całkowicie bezpieczną (nieinwazyjną) metodę badań czynności układu nerwowego, a jego wynik charakteryzuje się bardzo dobrą rozdzielczością przestrzenną.

fMRI z dużą dokładnością pokazuje, które regiony mózgowia są zaangażowane w wykonywanie zadania wykonywanego przez osobę badaną.

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy metodologia fMRI została opracowana, badanie to jest uznawane za najbardziej rzetelne spośród badań czynnościowych mózgu. Dzięki dokładności wyników zdominowało metody obrazowania mózgu.

Obszary zastosowania

Neurologia, neurobiologia, radiologia, fizjologia

  • Obserwacja aktywności struktur mózgowych pacjentów
  • Detekcja anomalii
  • Obserwacja mechanizmów kompensacji w chorobach neurodegeneracyjnych
  • Szczegółowe planowanie operacji
  • Tworzenie map funkcjonalnych dla neuronawigacji
  • Ocena efektów operacji

Farmakologia, psychologia, kognitywistyka

  • Obustronna obserwacja efektów farmakoterapii, strategii leczenia lub treningów
  • Obustronna obserwacja aktywacji względem zachowań lub (rozwoju) zdolności badanego
  • Badania reakcji i obszarów aktywacji na bodźce zmysłowe, zadania poznawcze
  • Badania nad neuroplastycznością mózgu

Producenci i produkty

Neuro Device Group

Neuro Device specjalizuje się w rozwoju i produkcji innowacyjnych urządzeń medycznych. Od 2008r jako jedyna firma na rynku polskim zajmuje się kompleksowym projektowaniem, budową i wyposażeniem laboratoriów badawczych z zakresu badań czynnościowych układu nerwowego.

Neuro Device Group

Neuro Device Scent ™

Neuro Device Scent ™

Neuro Device Scent™ jest systemem do przedstawiania bodźców węchowych podczas analizy sensorycznej i badania układu nerwowego. Umożliwia zmierzenie reakcji ludzkiego systemu neuronalnego na zapachy.

Więcej

Neuro Device Camri ™

Neuro Device Camri ™

Neuro Device Camri™ to kamera rejestrująca przeznaczona do diagnostyki i badań w skanerach MRI. Zastosowanie urządzenia zwiększa bezpieczeństwo badanych oraz efektywność badań MR.

Więcej

Neuro Device Tacti ™

Neuro Device Tacti ™

Neuro Device Tacti™ – Stymulator dotykowy umożliwiający precyzyjną lokalizacje okolicy czuciowej w mózgu. Jest przeznaczony do diagnostyki przedoperacyjnej fMRI oraz do badań funkcjonalnych obszarów mózgu.

Więcej