Czym jest MRI?

Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) to badanie opierające się na zjawisku BOLD (blood oxygen level dependent contrast), czyli rejestracji stosunku krwi utlenowanej do krwi o małym utlenowaniu, w całym mózgowiu. Jest uznawany za całkowicie bezpieczną (nieinwazyjną) metodę badań czynności układu nerwowego, a jego wynik charakteryzuje się bardzo dobrą rozdzielczością przestrzenną.

fMRI z dużą dokładnością pokazuje, które regiony mózgowia są zaangażowane w zadanie wykonywane przez osobę badaną.

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy metodologia fMRI została opracowana, badanie to jest uznawane za najbardziej rzetelne spośród badań czynnościowych mózgu. Dzięki dokładności wyników zdominowało metody obrazowania mózgu. Wkrótce lepsze zrozumienie sygnału i zoptymalizowanie jego akwizycji przełożyło się na wzrost jakości badań z użyciem rezonansu.

Obecnie dostępne rozwiązania technologiczne pozwalają na poszerzenie możliwości eksperymentów i wkroczenie w nowe obszary badawcze. W pole magnetyczne można wprowadzać coraz więcej urządzeń, które umożliwiają lepiej kontrolowaną i szerszą prezentację bodźców, stymulację i rejestrację sygnałów z wyodrębnionych modalności. Usprawniona została również obustronna komunikacja z osobą badaną – dzięki specjalnym panelom odpowiedzi lub aktywnie redukującym szum słuchawkom i mikrofonom.

Poszerzenie badania rezonansowego o biosygnały może pozwolić na monitorowanie stanu osoby badanej (np. pobudzenia emocjonalnego lub mięśniowego), czy nawet stopnia jej zaangażowania w eksperyment. Takie praktyki umożliwiają wyodrębnienie ważnych fragmentów danych, przekładając się na wartościowe wyniki analizy.

 

Obszary zastosowania

Neurologia, neurobiologia, radiologia, fizjologia:

  • Obserwacja struktur mózgowych pacjentów
  • Detekcja anomalii
  • Obserwacja chorób neurodegradacyjnych
  • Planowanie operacji
  • Tworzenie map dla neuronawigacji
  • Ocena efektów operacji

Farmakologia, psychologia, kognitywistyka:

  • Obustronna obserwacja efektów chorób neurodegeneracyjnych, anomalii, guzów względem strategii leczenia, farmakoterapii, treningów
  • Obustronna obserwacja struktur względem zachowań lub (rozwoju) zdolności pacjenta

Producenci i produkty

Neuro Device Group

Neuro Device specjalizuje się w rozwoju i produkcji innowacyjnych urządzeń medycznych. Od 2008r jako jedyna firma na rynku polskim zajmuje się kompleksowym projektowaniem, budową i wyposażeniem laboratoriów badawczych z zakresu badań czynnościowych układu nerwowego.

Neuro Device Group

Neuro Device Camri ™

Neuro Device Camri ™

Neuro Device Camri™ to kamera rejestrująca przeznaczona do diagnostyki i badań w skanerach MRI. Zastosowanie urządzenia zwiększa bezpieczeństwo badanych oraz efektywność badań MR.

Więcej

Neuro Device Scent ™

Neuro Device Scent ™

Neuro Device Scent™ jest systemem do przedstawiania bodźców węchowych podczas analizy sensorycznej i badania układu nerwowego. Umożliwia zmierzenie reakcji ludzkiego systemu neuronalnego na zapachy.

Więcej

Neuro Device Tacti ™

Neuro Device Tacti ™

Neuro Device Tacti™ – Stymulator dotykowy umożliwiający precyzyjną lokalizacje okolicy czuciowej w mózgu. Jest przeznaczony do diagnostyki przedoperacyjnej fMRI oraz do badań funkcjonalnych obszarów mózgu.

Więcej