Baza wiedzy / Neuronauka
Neuronauka

Co to jest Neuronauka (Neuroscience)?

Wszelkie metody obrazowania oraz pomiaru aktywności mózgu możemy zaliczyć do kategorii neuroscience. Nazwa odnosi się do całej grupy naukowych badań nad molekularnymi, komórkowymi, rozwojowymi, strukturalnymi, funkcjonalnymi, ewolucyjnymi, obliczeniowymi, psychospołecznymi i medycznymi aspektami układu nerwowego. Do powiększania bazy wiedzy o mózgu przyczyniają się nauki takie jak: biologia (neurobiologia), medycyna (neurologia), farmakologia, psychologia, kognitywistyka, inżynieria biomedyczna, a nawet fizjoterapia i rehabilitacja! Do metod neuroobrazowania (techniki pozwalające śledzić pracę mózgu i odkrywać jego struktury) zaliczamy:

 • Tomografię – obrazowanie strukturalne
 • MRI – metodę obrazowania rezonansem magnetycznym
 • fMRI – metodę obrazowania funkcjonalnego rezonansem magnetycznym
 • EEG – elektroencefalografię
 • NIRS – obrazowanie metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni
 • fNIRS – obrazowanie funkcjonalne metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni

Neuronauka jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin naukowych. Wiedza o mózgu znajduje kolejne zastosowania, nie tylko w wymienionych wyżej dyscyplinach, ale także w mniej oczywistych obszarach jak marketing, automatyka, robotyka, ergonomia, badania kierowców czy komunikacja alternatywna.

Obszary zastosowania

 • Neurobiologia
 • Neurologia
 • Farmakologia
 • Psychologia
 • Kognitywistyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Fizjoterapia
 • Rehabilitacja
 • Marketing
 • Automatyka
 • Robotyka
 • Ergonomia
 • Badania kierowców
 • Komunikacja alternatywna

Producenci i produkty

Neuro Device Group

Neuro Device specjalizuje się w rozwoju i produkcji innowacyjnych urządzeń medycznych. Od 2008r jako jedyna firma na rynku polskim zajmuje się kompleksowym projektowaniem, budową i wyposażeniem laboratoriów badawczych z zakresu badań czynnościowych układu nerwowego.

Neuro Device Group

Neuro Device Camri ™

Neuro Device Camri ™

Neuro Device Camri™ to kamera rejestrująca przeznaczona do diagnostyki i badań w skanerach MRI. Zastosowanie urządzenia zwiększa bezpieczeństwo badanych oraz efektywność badań MR.

Więcej

Neuro Device Scent ™

Neuro Device Scent ™

Neuro Device Scent™ jest systemem do przedstawiania bodźców węchowych podczas analizy sensorycznej i badania układu nerwowego. Umożliwia zmierzenie reakcji ludzkiego systemu neuronalnego na zapachy.

Więcej

Neuro Device Tacti ™

Neuro Device Tacti ™

Neuro Device Tacti™ – Stymulator dotykowy umożliwiający precyzyjną lokalizacje okolicy czuciowej w mózgu. Jest przeznaczony do diagnostyki przedoperacyjnej fMRI oraz do badań funkcjonalnych obszarów mózgu.

Więcej