Baza wiedzy / Neurorehabilitacja
Neurorehabilitacja

Co to jest neurorehabilitacja?

Rehabilitacja neurologiczna w ostatnich latach coraz bardziej korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych bazujących na badaniach mózgu związanych z procesami neuroplastycznymi. Wykorzystywana jest tu zarówno przezczaszkowa stymulacja mózgu, jak również zaawansowane metody bazujące na sprzężeniu zwrotnym i systemach BCI (interfejs mózg-komputer, ang. brain-computer interface). Metody stymulacji mózgu uznane są w terapii depresji, schizofrenii, choroby Parkinsona, jak również w rehabilitacji poudarowej. Połączone z odpowiednio prowadzoną przez specjalistę terapią mogą doprowadzić do utrwalonych zmian w funkcjonowaniu mózgu.

Interfejsy mózg-komputer znajdują z kolei zastosowanie w poudarowej rehabilitacji motorycznej, komunikacji alternatywnej, jak również we wspieraniu komunikacji i ocenie stanu osób z zaburzeniami świadomości. Rehabilitacja poudarowa bazuje na stymulacji procesów neuroplastycznych. Jest to możliwe dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym aktywności wybranych obszarów kory motorycznej oraz zsynchronizowane z tą aktywnością wymuszanie ruchu właściwej kończyny poprzez funkcjonalną stymulację elektryczną. Z kolei u osób cierpiących na zespół zamknięcia, technologia BCI zapewnia możliwość komunikacji dzięki wykrywaniu potencjałów wywołanych (P300) skorelowanych z wybranymi bodźcami, takimi jak mrugnięcia liter czy też stymulacja sensoryczna wybranej kończyny.

Obszary zastosowania

Rehabilitacja neurologiczna, badania kliniczne

Producenci i produkty

Neuro Device Group

Neuro Device specjalizuje się w rozwoju i produkcji innowacyjnych urządzeń medycznych. Od 2008r jako jedyna firma na rynku polskim zajmuje się kompleksowym projektowaniem, budową i wyposażeniem laboratoriów badawczych z zakresu badań czynnościowych układu nerwowego.

Neuro Device Group

Neuro Device Camri ™

Neuro Device Camri ™

Neuro Device Camri™ to kamera rejestrująca przeznaczona do diagnostyki i badań w skanerach MRI. Zastosowanie urządzenia zwiększa bezpieczeństwo badanych oraz efektywność badań MR.

Więcej

Neuro Device Scent ™

Neuro Device Scent ™

Neuro Device Scent™ jest systemem do przedstawiania bodźców węchowych podczas analizy sensorycznej i badania układu nerwowego. Umożliwia zmierzenie reakcji ludzkiego systemu neuronalnego na zapachy.

Więcej

Neuro Device Tacti ™

Neuro Device Tacti ™

Neuro Device Tacti™ – Stymulator dotykowy umożliwiający precyzyjną lokalizacje okolicy czuciowej w mózgu. Jest przeznaczony do diagnostyki przedoperacyjnej fMRI oraz do badań funkcjonalnych obszarów mózgu.

Więcej